Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστότοπου είναι: https://rogmes.gr

Το Rogmes.gr αντιλαμβάνεται την μεγάλη σημασία που έχει η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του. Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας εξηγήσει τι πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς και την χρήση που κάνετε στο Rogmes.gr και τις υπηρεσίες του. Θα αναλύσει τις επιλογές που έχετε όσον αφορά την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τις ενέργειες που κάνουμε για την προστασία αυτών. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά την συγκεκριμένη Πολιτική.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Πιστοποιήσεις Διαπίστευσης και Εμπιστευτικότητας

Το Rogmes.gr χτίζει την εμπιστοσύνη του κοινού όσον αφορά το γεγονός ότι είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές εμπιστευτικότητας και με την πολιτική του περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Γενικά Στοιχεία για την Συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και για την Χρήση του Rogmes.gr

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τις όλες τις Ιστοσελίδες του Rogmes.gr.

Ιστοσελίδες του Rogmes.gr νοούνται οποιεσδήποτε ιστοσελίδες κατέχει και ελέγχει το Rogmes.gr, το οποίο μπορεί να διαμοιράζει πληροφορίες ανάμεσα στις θυγατρικές του ή τις ιστοσελίδες που κατέχει ή ελέγχει, οι οποίες πάντα διέπονται από την συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το Rogmes.gr περιλαμβάνει και υπερσυνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Μόλις εισαχθείτε σε κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο (είτε μέσω κάποιας διαφήμισης, υπηρεσίας, ή υπερσυνδέσμου στο περιεχόμενο), έχετε υπόψιν σας ότι το Rogmes.gr δεν ευθύνεται για τις πολιτικές ασφαλείας και προστασίας αυτών.

Σας προτρέπουμε να ψάχνετε και να διαβάζετε τις πολιτικές ασφαλείας και προστασίας καθενός από τους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε μέσω κάποιου υπερσυνδέσμου ή διαφήμισης του Rogmes.gr.

Ελπίζουμε ότι διαβάζοντας την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας να σας δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς αντιμετωπίζουμε και διαχειριζόμαστε τα στοιχεία σας.

Ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις υπηρεσίες του Rogmes.gr χωρίς εγγραφή, υπάρχουν ορισμένες που την απαιτούν. Εάν χρησιμοποιήσετε το Rogmes.gr χωρίς εγγραφή, οι μόνες πληροφορίες που συλλέγουμε είναι τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιώντας Cookies ή Web Beacons.

Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιθανές επιπλέον υπηρεσίες ή δώρα που προσφέρει το Rogmes.gr, απαιτούμε από εσάς της συμπλήρωση Προσωπικών Δεδομένων. Είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διασφάλιση της ακρίβειας και εγκυρότητας των Δεδομένων που καταχωρείτε στο Rogmes.gr. Ανακριβή δεδομένα θα επηρεάσουν τις πληροφορίες που λαμβάνετε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Rogmes.gr καθώς και την δυνατότητα επικοινωνίας μας με εσάς, όπως αναφέρεται στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθώς έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μη-Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε

Ακόμα και εάν δεν εγγραφείτε στο Rogmes.gr, συλλέγουμε Μη-Προσωπικά Δεδομένα για την χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας, για ειδικές προωθητικές ενέργειες κ.α.. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την ανάλυση του κοινού της ιστοσελίδας και τη βελτίωση του περιεχομένου. Καμία προσωπική πληροφορία δεν συλλέγεται από το Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν το Google Analytics, παρακαλούμε δείτε παρακάτω: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

A. Cookies

Συλλέγουμε Μη-Προσωπικά Δεδομένα για την χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας και την χρήση των ιστοσελίδων των επιλεγμένων χορηγών και διαφημιζόμενων στην Ιστοσελίδα μας μέσω της χρήσης Cookies. Για τον κάθε υπολογιστή που αποκτά πρόσβαση στο Rogmes.gr του ανατίθεται ένα διαφορετικό Cookie από το Rogmes.gr. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Cookies (α) μας βοηθούν να παράγουμε δυναμικά τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο στις Ιστοσελίδες ή τα Newsletters, (β) μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε στατιστικά τον αριθμό επισκεπτών στο Rogmes.gr και στις ιστοσελίδες των χορηγών και διαφημιζόμενων, (γ) μας δείχνουν πόσοι παραλήπτες ανοίγουν τα e-mail μας, και (δ) για ποιον σκοπό γίνονται αυτές οι ενέργειες. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από τα Cookies για να στοχεύσουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις στον φυλλομετρητή (browser) σας ή για να καθορίσουμε την δημοτικότητα συγκεκριμένου περιεχομένου ή διαφημίσεων.

Τα Cookies επίσης χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση του χρήστη στην εγγραφή του, ως βοηθήματα πλοήγησης και για την καταμέτρηση του κάθε session.

Οι περισσότεροι φυλλομετρητές μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να απορρίπτουν τα Cookies. Εάν απορρίψετε τα Cookies μας, ορισμένες λειτουργίες και διευκολύνσεις της Ιστοσελίδας μπορεί να μην λειτουργούν ορθά. Παρόλα αυτά δεν είναι ανάγκη να αποδέχεστε τα Cookies για να μπορέσετε να διαβάσετε το περιεχόμενο του Rogmes.gr. Δεν συνδέουμε τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα από τα Cookies με τα Προσωπικά Δεδομένα δίχως την συγκατάθεσή σας και δεν χρησιμοποιούμε τα Cookies για να συλλέξουμε ή αποθηκεύσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα.

B. Web Beacons

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε Web Beacons για να συλλέξουμε Μη-Προσωπικά Δεδομένα για την χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας και την χρήση των ιστοσελίδων των επιλεγμένων χορηγών και διαφημιζόμενων στην Ιστοσελίδα μας, καθώς και την χρήση ειδικών προωθητικών ενεργειών ή Newsletters.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Web Beacons (α) μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε στατιστικά τον αριθμό επισκεπτών στο Rogmes.gr και στις ιστοσελίδες των χορηγών και διαφημιζόμενων, (β) μας δείχνουν πόσοι παραλήπτες ανοίγουν τα e-mail μας, και (γ) για ποιον σκοπό γίνονται αυτές οι ενέργειες.

Τα Web Beacons που χρησιμοποιούμε, δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των ενεργειών σας εκτός του Rogmes.gr των ιστοσελίδων των χορηγών μας. Δεν συνδέουμε τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα από τα Web Beacons με τα Προσωπικά Δεδομένα δίχως την συγκατάθεσή σας και δεν χρησιμοποιούμε τα Web Beacons για να συλλέξουμε ή αποθηκεύσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα τα οποία εσείς μας παρέχετε όταν εγγράφεστε σαν μέλη του Rogmes.gr και / ή όταν ανανεώνετε τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, για να σας παρέχουμε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που επιλέγετε, για την αποστολή e-mails που αφορούν την συντήρηση και ανανέωση της Ιστοσελίδας, και για να σας ενημερώσουμε για σημαντικές αλλαγές στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν συμπληρώνετε μια φόρμα επικοινωνίας ή στέλνετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες όταν σχολιάζετε οικειοθελώς τις αναρτήσεις ιστολογίου μας, παρέχουμε ανατροφοδότηση και συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς. Οι πληροφορίες χρήσης του ιστοτόπου συλλέγονται με χρήση cookies.

Στις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουμε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, το όνομα της επιχείρησης, το φύλο, την ηλικία, τον επιλεγμένο φυλλομετρητή ιστού και το φορέα παροχής υπηρεσιών και τη συσκευή, καθώς και κάθε πληροφορία που παρέχετε οικειοθελώς.

Α. Newsletters & e-mails προς εσάς

Όταν εγγράφεστε στο Rogmes.gr, θα λαμβάνετε περιοδικά, πληροφοριακά / προωθητικά Newsletters μέσω μηνυμάτων e-mail από το Rogmes.gr. Αυτά τα μηνύμαυα (e-mails) δεν θα περιέχουν Προσωπικές Πληροφορίες.

Για να μπορέσετε να εγγραφείτε σε τέτοια Newsletters μέσω e-mail, χρειαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως το όνομά σας και την διεύθυνση e-mail σας. Μπορείτε να διαγραφείτε από τις λίστες παραλαβής του Newsletter οποιαδήποτε στιγμή, με την απλή διαγραφή σας από τις υπηρεσίες των μελών του Rogmes.gr.

Παρέχονται οι αντίστοιχοι υπερσύνδεσμοι τόσο στην Ιστοσελίδα όσο και στα ίδια τα Newsletters. Εντός δυο τριών εργάσιμων ημερών θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή σας. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αυτοματοποιημένη διαδικασία διαγραφής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα αναλάβουμε να πραγματοποιήσουμε την διαγραφή σας εντός, το αργότερο, δυο τριών εργάσιμων ημερών.

Σε μερικές περιπτώσεις, πατώντας σε έναν υπερσύνδεσμο ή διαφημιστικό μέσα σε ένα e-mail ή Newsletter, ο φυλλομετρητής σας (browser) μπορεί στιγμιαία να οδηγηθεί σε έναν τρίτο διαδικτυακό τόπο, ο οποίος λειτουργώντας με την συγκατάθεση του Rogmes.gr (βλ. Αποκάλυψη σε Προμηθευτές Υπηρεσιών και Περιεχομένου του Rogmes.gr, παρακάτω), σημειώνει ή καταμετρά την απόκρισή σας στο e-mail ή στο Newsletter πριν ανακατευθύνει τον φυλλομετρητή σας στον επιθυμητό προορισμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία ανακατεύθυνσης δεν θα είναι εμφανής σε εσάς.

Όταν χρησιμοποιείτε την λειτουργία «Αποστολή με e-mail», το Rogmes.gr στέλνει με e-mail το άρθρο ή όποιο στοιχείο περιεχομένου επιλέξατε στον παραλήπτη που θέσατε, αναγνωρίζοντας εσάς ως αποστολέα. Το Rogmes.gr χρησιμοποιεί την διεύθυνση e-mail που θέσατε για να αποστείλει στον παραλήπτη το συγκεκριμένο e-mail που επιλέξατε.

Β. E-mails που στέλνετε στο Rogmes.gr

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για το περιεχόμενο, τις επαγγελματικές πληροφορίες, τις ιδέες, τις σκέψεις ή τις εφευρέσεις που στέλνετε στο Rogmes.gr με e-mail. Εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε περιεχόμενο ή επαγγελματικές πληροφορίες, ιδέες, σκέψεις ή εφευρέσεις προσωπικές, ιδιόκτητες ή αποκλειστικές, μην τις στέλνετε με e-mail στο Rogmes.gr. Το Rogmes.gr προσπαθεί πάντα να απαντά στο κάθε e-mail εγκαίρως, αλλά δεν είναι πάντα σε θέση να το πραγματοποιεί ή μπορεί να θεωρήσουμε πως δεν είναι απαραίτητο, ειδικά αν κάποιο μήνυμα αποστέλεται με άλλους σκοπούς.

Γ. Εγγραφή στο Rogmes.gr και Διαδραστικά Εργαλεία

Αφού εγγραφείτε σαν μέλος του Rogmes.gr, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα διαδραστικά εργαλεία, υπηρεσίες ή περιεχόμενο του Rogmes.gr, το οποίο μπορεί να απαιτεί την εισαγωγή άλλου είδους πληροφοριών συμπεριλαμβανομένων και των Προσωπικών Πληροφοριών. Τα εργαλεία ή υπηρεσίες (όπως κουίζ ή μετρητές) δεν διατηρούν τις Προσωπικές Πληροφορίες σας.

Δ. Παιδιά

Υπάρχει δέσμευση για την προστασία και μη αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων. Η συγκεκριμένη Ιστοσελίδα δεν είναι σχεδιασμένη να απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Κατόπιν τούτου, δεν συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα από οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι είναι κάτω των 13 ετών. Παρόλα αυτά, ένας γονέας ή κηδεμόνας, μπορεί να χρησιμοποιήσει το Rogmes.gr για να βρει πληροφορίες ή να κάνει ερωτήσεις για έναν ανήλικο.

Ο γονέας ή κηδεμόνας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επίβλεψη χρήσης του Rogmes.gr από τον ανήλικο. Ο γονέας ή κηδεμόνας λαμβάνει την πλήρη ευθύνη διασφάλισης ότι τα στοιχεία εγγραφής είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια και ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ακριβείς. Ο γονέας ή κηδεμόνας επίσης λαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ερμηνεία και χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή πρότασης παρέχεται μέσω του Rogmes.gr για τον ανήλικο.

Ε. Έρευνες Αγοράς

Από καιρό σε καιρό το Rogmes.gr, ή ορισμένοι προμηθευτές του που λειτουργούν για λογαριασμό του, διεξάγει έρευνες αγοράς στο διαδίκτυο ούτος ώστε να συλλέξει πληροφορίες για την Ιστοσελίδα και τους χορηγούς και απόψεις πάνω σε σημαντικά θέματα, μέσω προσκλήσεων με e-mail, on-line ερευνών κτλ.

Όταν συμμετέχετε σε κάποια έρευνα μπορεί να σας ζητηθεί η εισαγωγή Προσωπικών Δεδομένων. Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της έρευνας και σε καμία περίπτωση για την υποκίνηση πωλήσεων. Όταν η έρευνα χορηγείται από τρίτο πρόσωπο, οι Συγκεντρωτικές Πληροφορίες των αποτελεσμάτων της έρευνας δίδονται στον χορηγό. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω ερευνών αγοράς χρησιμοποιούνται μόνο από το Rogmes.gr και τους προμηθευτές του και δεν δίδονται ή πουλιούνται σε κανένα τρίτο πρόσωπο δίχως την συγκατάθεσή σας ή την ειδική αναφορά στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας.

Επιπρόσθετα με την συλλογή αποκρίσεων ερευνών, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και Cookies για την πιστοποίηση των συμμετεχόντων ή για να σας βοηθήσουν να συνεχίσετε στην απάντηση της έρευνας από εκεί που διακόψατε. Εάν έχετε τα Cookies απενεργοποιημένα μπορεί να μην μπορέσετε να συμμετάσχετε σε ορισμένες έρευνες. Υπάρχει περίπτωση τα Cookies να χρησιμοποιηθούν για να συνδεθούν δεδομένα των ερευνών με χαρακτηριστικά χρήσης του Rogmes.gr. Θα ενημερωθείτε κατάλληλα σε περίπτωση που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Cookies με αυτόν τον τρόπο, και η συγκατάθεσή σας θα είναι απαραίτητη για αυτά τα Cookies.

Γιατί χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, όταν εκπληρώστε το αίτημά σας π.χ. αν συμπληρώσετε μια φόρμα “αίτησης επιστροφής”, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας απευθείας, να επεξεργαστούμε πιθανή παραγγελία σας, να διαχειριστούμε το λογαριασμό σας και, αν συμφωνείτε, να σας στέλνουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με άλλα προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να διαφημίσουμε την υπηρεσία μας σε εσάς ή σε ιστότοπους τρίτων μερών όπως το Facebook, το Pinterest, το YouTube, το Twitter και η Google. Ενδέχεται επίσης, να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να παρακολουθήσουμε την υπηρεσία και την εμπειρία των χρηστών που παρέχουμε.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε από τον ιστότοπο, για να προσαρμόσουμε τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στον ιστότοπό μας. Αν συμφωνείτε, θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για να σας προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Εάν η ιστοσελίδα “Rogmes.gr” και το περιεχόμενο της πωληθεί ποτέ σε άλλη εταιρεία, τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα μεταβιβαστούν σε αυτό το νέο συμβαλλόμενο μέρος.

Θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουμε ότι δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς που δεν χρειαζόμαστε, για να παρέχουμε και να επιβλέπουμε τις παραπάνω υπηρεσίες σε εσάς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Δεδομένα που Συλλέγονται από Τρίτους που Δεν Ενεργούν για Λογαριασμό του Rogmes.gr

Οι χορηγοί ή οι διαφημιζόμενοι στο Rogmes.gr μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies, Web Beacons ή άλλες τεχνολογίες on-line καταμέτρησης στις διαφημιστικές τους καταχωρήσεις που εμφανίζονται στο Rogmes.gr και στα e-mails, τις ειδικές προωθητικές ενέργειες ή τα Newsletters που σας στέλνουμε. Ορισμένοι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούνε άλλες εταιρείες εκτός του Rogmes.gr για να παρουσιάσουν τις διαφημίσεις τους και να καταμετρούν τις αποκρίσεις των χρηστών σε αυτές, και αυτές οι εταιρείες («Ad Servers») μπορεί να συλλέγουν Μη-Προσωπικά Δεδομένα μέσω της χρήσης Cookies ή Web Beacons στο Rogmes.gr. Σε μερικές περιπτώσεις, η συλλογή πληροφοριών μπορεί να διευκολυνθεί από την στιγμιαία ανακατεύθυνση του φυλλομετρητή σας στον διαδικτυακό τόπο ενός Ad Server ή άλλου τρίτου προσώπου που λειτουργεί για λογαριασμό του χορηγού, διαφημιζόμενου ή συνεργάτη, πριν ανακατευθύνει τον φυλλομετρητή σας στον επιθυμητό προορισμό (π.χ. πίσω στο Rogmes.gr για να δείτε την διαφήμιση, ή στον διαδικτυακό τόπο του διαφημιζόμενου). Αυτή η ανακατεύθυνση δεν θα είναι εμφανής σε εσάς.

Δεν ελέγχουμε αυτές τις μεθόδους καταμέτρησης τρίτων, ή το πώς διαχειρίζονται τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουν από αυτές. Παρόλα αυτά, απαιτούμε από τους χορηγούς, τους διαφημιζόμενους και τους Ad Servers που συλλέγουν πληροφορίες μέσω Cookies ή Web Beacons από το Rogmes.gr να συμφωνήσουν στο ότι δεν θα συλλέξουν οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα από τους χρήστες του Rogmes.gr χωρίς την συγκατάθεσή αυτών. Μας έχουν υποσχεθεί ότι δεν θα συνδέσουν οποιαδήποτε Μη-Προσωπική πληροφορία από Cookie ή Web Beacon από το Rogmes.gr με Προσωπικά Δεδομένα που αυτοί ή άλλοι συλλέγουν με άλλους τρόπους ή από άλλους διαδικτυακούς τόπους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Θα πρέπει να ελέγχετε τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων των άλλων διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεστε μέσω του Rogmes.gr, ώστε να κατανοήσετε πως αυτοί χρησιμοποιούν τα Cookies ή Web Beacons στις Ιστοσελίδες τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Αποκάλυψη των Δεδομένων σας

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω ή των περιπτώσεων που έχετε συμφωνήσει εσείς, το Rogmes.gr δεν θα αποκαλύψει οποιοδήποτε Προσωπικό Δεδομένο ή Προσωπική Πληροφορία συλλέγει από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας. Μπορεί να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα ή Προσωπικές Πληροφορίες σε τρίτους μόνο: (1) για να συμμορφωθούμε με ισχύουσες νομικές απαιτήσεις όπως νόμους, κανονισμούς, εντάλματα, δικαστικές κλητεύσεις ή εντολές δικαστηρίων, ή (2) σε ειδικές περιπτώσεις, όπως απόκριση σε φυσικό κίνδυνο σε εσάς ή άλλους, για την προστασία ιδιοκτησίας ή την υπεράσπιση ή διεκδίκηση νομικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που είμαστε νομικά αναγκασμένοι να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα ή Προσωπικές Πληροφορίες σε τρίτους, θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εκτός εάν αυτό παραβιάζει τον νόμο ή εντολή δικαστηρίου. Επιπλέον, δύναται να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως περιγράφεται παρακάτω.

Θα θέλαμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις και πληροφορίες, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες των δικών μας και άλλων εταιρειών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν έχετε συναινέσει να λάβετε μάρκετινγκ, μπορείτε να εξαιρεθείτε αργότερα. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας εμποδίσετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ ή να δώσουμε τα στοιχεία σας σε άλλα μέρη. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να επικοινωνούμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, μπορείτε να κάνετε διαγραφή από το ενημερωτικό δελτίο μας.

Α. Αποκάλυψη σε Συνεργάτες Λειτουργίας και Συντήρησης του Rogmes.gr

Οι συνεργάτες λειτουργίας και συντήρησης του Rogmes.gr μερικές φορές έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα στα πλαίσια παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών προς το Rogmes.gr. Σε αυτούς τους συνεργάτες περιλαμβάνονται οι προμηθευτές που μας παρέχουν τεχνολογία, υπηρεσίες, και / ή περιεχόμενο για την λειτουργία και συντήρηση της Ιστοσελίδας μας.

Εκτός εάν δεν είσαστε εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες μελών του Rogmes.gr, αυτοί οι συνεργάτες μπορεί να έχουν πρόσβαση στην διεύθυνση e-mail σας ώστε να σας στείλουν newsletters ή ειδικές προσφορές ή για λόγους ερευνών αγοράς λειτουργώντας για λογαριασμό μας. Η πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα από αυτούς τους συνεργάτες περιορίζεται στις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται στον συνεργάτη ώστε να διεξάγει τις λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί από το Rogmes.gr. Απαιτούμε επίσης από τους συνεργάτες τεχνολογικής υποδομής και συντήρησης του Rogmes.gr 1) να προστατεύουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα που ορίζονται από την συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας, και 2) να μην χρησιμοποιούν ή αποκαλύπτουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για οποιοδήποτε λόγο πέραν των προσφερόμενων σε εμάς προϊόντων και υπηρεσιών.

Β. Αποκάλυψη σε Ιστοσελίδες Τρίτων Συνεργατών

Ορισμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες που σας παρέχονται από το Rogmes.gr, παρέχονται μέσω ή και σε άλλους διαδικτυακούς τόπους και ελέγχονται από άλλες εταιρείες («Ιστοσελίδες Τρίτων Συνεργατών»). Το Rogmes.gr δεν αποκαλύπτει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτές τις Ιστοσελίδες Τρίτων Συνεργατών δίχως την συγκατάθεσή σας, όμως θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ότι οποιαδήποτε πληροφορία αποκαλύπτετε σε αυτές δεν υπόκειται σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας. Το Rogmes.gr δεν υποστηρίζει ούτε είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές προστασίας αυτών των Ιστοσελίδων Τρίτων Συνεργατών. Θα πρέπει να ελέγχετε την πολιτική προστασίας σε αυτές τις ιστοσελίδες ώστε να κατανοήσετε πως η Ιστοσελίδα του κάθε Τρίτου Συνεργάτη συλλέγει και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Γ. Αποκάλυψη σε Άλλες Ιστοσελίδες

Επιπρόσθετα με τις Ιστοσελίδες Τρίτων Συνεργατών, το Rogmes.gr προσφέρει και υπερσυνδέσμους με άλλες τρίτες ιστοσελίδες που λειτουργούν από εταιρείες που δεν έχουν καμία σχέση με το Rogmes.gr και που δεν έχουν συμβόλαια συνεργασίας για παροχή περιεχομένου ή υπηρεσιών με αυτό. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι μπορεί να βρεθούν σε διαφημίσεις, να αναφέρονται στο περιεχόμενο, ή να είναι τοποθετημένοι δίπλα σε ονόματα ή λογότυπα χορηγών.

Το Rogmes.gr δεν αποκαλύπτει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτές τις τρίτες ιστοσελίδες δίχως την συγκατάθεσή σας. Το Rogmes.gr δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές προστασίας αυτών των ιστοσελίδων.

Εάν επιλέξετε να πατήσετε κάποιον από αυτούς τους υπερσυνδέσμους, θα πρέπει να ελέγχετε την πολιτική προστασίας σε αυτές τις ιστοσελίδες ώστε να κατανοήσετε πως αυτές συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Δ. Αποκάλυψη Συγκεντρωτικών Πληροφοριών

Το Rogmes.gr μπορεί να παρέχει Συγκεντρωτικές Πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα. Για παράδειγμα, μπορεί να ενημερώσουμε τρίτα πρόσωπα όσον αφορά τον αριθμό των χρηστών της Ιστοσελίδας μας καθώς και τις ενέργειες που διεξάγουν κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους.

Μπορεί επίσης να ενημερώσουμε μια εταιρεία (που μπορεί να είναι ή να μην είναι διαφημιζόμενος στο Rogmes.gr) ότι π.χ. «το 30% των χρηστών μας κατοικεί στην βόρεια Ελλάδα» ή ότι «το 25% των χρηστών μας έχουν δοκιμάσει θεραπείες εναλλακτικής ιατρικής». Ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να χρεώσουμε ή όχι τρίτα πρόσωπα για αυτές τις Συγκεντρωτικές Πληροφορίες.

Απαιτούμε από τα τρίτα πρόσωπα με τα οποία διαμοιραζόμαστε Συγκεντρωτικές Πληροφορίες να συμφωνήσουν ότι δεν θα προσπαθήσουν να προσωποποιήσουν αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα συνδυάζοντάς τες με άλλες βάσεις δεδομένων.

Πόσο καιρό θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας;

Εάν η ιστοσελίδα Rogmes.gr παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία με πληρωμή, απαιτείται βάσει του φορολογικού νόμου της Ελλάδας να φυλάσσει τα βασικά σας προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) για τουλάχιστον 1 χρόνια έως 15 χρόνια και μετά να καταστραφούν. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούμε για σκοπούς μάρκετινγκ, θα διατηρούνται σε μας μέχρι να μας ενημερώσετε ότι δεν θέλετε πλέον να λαμβάνουμε αυτές τις πληροφορίες, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά βάσει Νόμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εσωτερική Διαχείριση Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παρακάτω φαίνονται ορισμένες από διαδικασίες τις ασφάλειας που χρησιμοποιεί το Rogmes.gr για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων:

  • Απαιτεί τόσο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) όσο και έναν κωδικό πρόσβασης ώστε οι χρήστες να αποκτούν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα ή τις Προσωπικές Πληροφορίες τους.
  • Χρησιμοποιεί firewalls για την προστασία των πληροφοριών που αποθηκεύονται στους διακομιστές του.
  • Θα παρακολουθεί στενά τον αριθμό των υπαλλήλων που μπορεί να υπάρξουν στο Rogmes.gr και που θα έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα.
  • Θα απαιτεί από όλους τους μελλοντικούς εργαζόμενους στο Rogmes.gr να συμμορφώνονται με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Rogmes.gr.
  • Διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των συστημάτων του για την προστασία της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων και των Προσωπικών Πληροφοριών σας.

Παρά τις προσπάθειες του Rogmes.gr για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και των Προσωπικών Πληροφοριών σας, πάντα υπάρχει κάποιος κίνδυνος από ένα μη-εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο να βρει τρόπο παράκαμψης των συστημάτων ασφαλείας μας ή να προσβάλει την επικοινωνία πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου.

Εφόσον θα υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, θα ενημερωθείτε με μήνυμα αλληλογραφίας άμεσα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ανανέωση των Δεδομένων σας και Επικοινωνία με το Rogmes.gr

Α. Ανανέωση των Προσωπικών Δεδομένων σας

Τα εργαλεία του Rogmes.grπου συλλέγουν και αποθηκεύουν τα δεδομένα που εισάγετε αυτοματοποιημένα, σας επιτρέπουν να δείτε, διορθώσετε και ανανεώσετε τις πληροφορίες που έχετε εισάγει, κάνοντας εισαγωγή στο προφίλ σας και πατώντας τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο για την προβολή και επεξεργασία των δεδομένων σας.

Β. Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας

Μπορείτε να διαγραφείτε από τις υπηρεσίες μελών κάνοντας εισαγωγή στο προφίλ σας και πατώντας τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο. Με την επιλογή της διαγραφή σας, εντός δυο τριών εργάσιμων ημερών θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή σας. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αυτοματοποιημένη διαδικασία διαγραφής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μου και θα αναλάβω να πραγματοποιήσω την διαγραφή σας εντός δυο τριών εργάσιμων ημερών. Το Rogmes.gr προσπαθεί πάντα να απαντά στο κάθε e-mail εγκαίρως, αλλά δεν είναι πάντα σε θέση να το πραγματοποιεί.

Γ. Περιορισμοί που αφορούν την Ανανέωση ή Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων

Εφόσον ζητήσετε να διαγραφείτε, τα Προσωπικά Δεδομένα και οι Προσωπικές Πληροφορίες σας θα διαγραφούν από τις ενεργές βάσεις δεδομένων μας καθώς και από τα αντίγραφα ασφαλείας, όπου αυτό είναι εφικτό. Θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ότι δεν είναι τεχνολογικά δυνατόν να διαγραφεί καθένα ξεχωριστά στοιχείο από τις πληροφορίες που έχετε παρέχει στο Rogmes.gr από τους server μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Αν θέλετε ένα αντίγραφο ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλώ στείλτε μας email ή γράψτε μας στην παρακάτω διεύθυνση.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@rogmes.gr

Διεύθυνση: Πλαστήρα 23 – Τ.Κ. 38222 – Βόλος – Ελλάδα

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ακριβή και ενημερωμένα. Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να καταργήσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ανακριβείς.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εδώ: http://www.dpa.gr/

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Αλλαγές της Συγκεκριμένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα – Θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα εάν και εφόσον υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που να αφορούν την επέκταση της άδειας χρήσης ή αποκάλυψης των Προσωπικών σας Δεδομένων σε σχέση με την προηγούμενη έκδοσή της.

Η συνέχιση χρήσης του Rogmes.gr καταδεικνύει την αποδοχή των αλλαγών. Μπορείτε φυσικά να επιλέξετε την μη-αποδοχή σταματώντας την χρήση του Rogmes.gr. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους της συγκεκριμένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των ανανεώσεων αυτής, παρακαλούμε βγείτε από την Ιστοσελίδα αμέσως.

** Μη-σημαντικές αλλαγές – Το Rogmes.gr μπορέι να προβεί σε μη-σημαντικές αλλαγές στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι οποίες να μην επηρεάζουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Rogmes.gr μπορεί να μην ενημερώσει τον χρήστη για τέτοιες μη-σημαντικές αλλαγές.

Τελευταία ενημέρωση: 07 Μαΐου 2018

© Πνευματικά Δικαιώματα Copyright 2017-2020 Rogmes.gr – All rights reserved

Contact

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία αναφερόμενη στο παραπάνω κείμενο Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή οτιδήποτε άλλο γενικά με την Ιστοσελίδα Rogmes.gr, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στην παρακάτω ιστοσελίδα ή στον αναφερόμενο σύνδεσμο αλληλογραφίας εδώ: info@rogmes.gr

Επικοινωνία

>